user_mobilelogo
Tijdens het Stadserf op dinsdagavond 16 januari presenteert LHBT-ambassadeur Theo van der Heijden het Regenboog Akkoord 2018. De ondertekenaars van dit akkoord spannen zich in voor het uitvoeren van allerlei maatregelen op het gebied van LHBT-emancipatie in de komende raadsperiode. De maatregelen gaan over LHBT-beleid (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) en over de stad die Schiedam wil zijn: een aantrekkelijke, veilige plek waar iedereen zich welkom weet én voelt.

Emancipatie
In het akkoord staat dat de gemeente gelijke rechten en maatschappelijke acceptatie van LHBT’s bevordert. “Zo heeft één van de wethouders en tenminste één ambtenaar LHBT in hun portefeuille. En in het college-akkoord komt een paragraaf over LHBT-emancipatie”, aldus Van der Heijden.

Terug de kast in
Het LHBT-emancipatiebeleid schenkt specifiek aandacht aan het groeiend aantal oudere LHBT’s in Schiedam. Een verhuizing naar een zorginstelling kan betekenen dat zij terug de kast in moeten vanwege een negatieve houding van medebewoners en personeel. De gemeente stimuleert Schiedamse zorgaanbieders een Tolerantiescan uit te voeren; dit kan resulteren in een keurmerk.

Veilige stad
Theo van der Heijden: “Schiedam wil ook een veilige stad zijn. LHBT’s die slachtoffer zijn van pesterijen, discriminatie en geweld moeten goede hulp en ondersteuning krijgen. Als er nu sprake is van onveiligheid, zie je dat vaak de slachtoffers moeten verhuizen. Dat is natuurlijk idioot; de plegers moeten verkassen.”
In het Regenboog Akkoord 2018 staat verder dat scholen en sportverenigingen voorlichting en lessen aangeboden krijgen over LHBT. Doel is om acceptatie en emancipatie van LHBT’s te bevorderen en het voor jongeren gemakkelijker te maken uit de kast te komen.

Schiedam. Stad voor iedereen
In Nederland is er geen vervolging meer vanwege iemands seksuele identiteit, maar discriminatie komt helaas nog steeds voor. Het blijft zaak om waakzaam te zijn. De gemeente Schiedam wil hierbij een voortrekkersrol vervullen. Ze heeft onder meer LHBT-ambassadeurs benoemd, stimuleert en ondersteunt diverse LHBT-projecten en staat stil bij belangrijke internationale LHBT-momenten.

Iedereen welkom op het Stadserf
Op het Stadserf van dinsdag 16 januari staat om 19.30 uur staat het Regenboog Akkoord 2018 op de agenda. Het Stadserf wordt georganiseerd in het Stadskantoor, Stadserf 1, Schiedam.
Sinds enkele jaren worden de raads- en commissievergaderingen voorafgegaan door een openbare bijeenkomst: ‘Het Stadserf’. Hier bespreken raadsleden uiteenlopende onderwerpen met inwoners, bedrijven en instellingen. Deze onderwerpen hebben één ding gemeen: ze zijn belangrijk voor Schiedammers en voor de stad.

LEES HET REGENBOOG AKKOORD 2018