user_mobilelogo
De gemeente Schiedam reikt sinds 2015 jaarlijks op 9 maart de Jillis Bruggeman Penning uit aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging op basis van seksuele identiteit. In Nederland of elders in de wereld. Op de penning staat de proceszak afgebeeld.

jillisbruggemanpenning
Uitreiking 3e penning 2017
De derde penning is op 9 maart 2017 door wethouder Mario Stam uitgereikt aan Arie Boomsma. Omdat de programmamaker zich trendsettend en taboedoorbrekend heeft ingezet voor – met name – jonge lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt ’s). Ook is hij de eerste die het transgender-aspect respectvol zichtbaar en bespreekbaar heeft gemaakt voor álle Nederlanders.

De programmamaker is vereerd met de lhbt-penning: 'Het mooiste was dat ouders en jongeren ons lieten weten dat ze samen op de bank naar het programma ‘Hij is een zij’ hadden gekeken en dat de coming out daarna op een heel natuurlijke wijze mogelijk werd.'

Jillis Opstekers voor twee Schiedammers
Naast Arie Boomsma ontvingen Schiedammers Henk van den Broek en Edwin Spek de Jillis Opsteker als blijk van erkentelijkheid voor hun inzet bij het vergroten van de acceptatie van lhbt’s in Schiedam.

Henk van den Broek in het bijzonder vanwege zijn homo-ambassadeurschap, het actief deelnemen en bijdragen aan lhbt-activiteiten, het opzetten en met veel enthousiasme draaiend houden van het Roze Café en de Roze Salon voor oudere lhbt’s. Edwin Spek vanwege zijn lhbt-vriendelijke programmering op het gratis Suikerzoet Filmfestival en zijn aandacht voor lhbt-films in diverse media. Zijn filmkeuze is toegankelijk voor alle Schiedammers en mensen uit de regio.

Jillis Bruggeman Penning
In Nederland is er geen vervolging meer vanwege iemands seksuele identiteit, maar discriminatie komt helaas nog steeds voor. Het blijft zaak om waakzaam te zijn. De gemeente Schiedam wil hierbij een voortrekkersrol vervullen. Ze heeft onder meer lhbt-ambassadeurs benoemd en stimuleert en ondersteunt een aantal lhbt-projecten. Een daarvan is het Jillis Bruggeman Monument. Hierbij gaat het om een herinneringstegel voor de Schiedammer Jillis Bruggeman, die op 9 maart 1803 ter dood werd gebracht vanwege zijn seksuele identiteit.

Met dit monument, en de jaarlijkse uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning aan een persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van lhbt-beleid, neemt Schiedam stelling tegen alle vormen van vervolging en discriminatie van lhbt’s.

In 2015 nam de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski, de eerste penning in ontvangst en in 2016 was de eer voor KNVB-voorzitter Michael van Praag.

Foto's uitreiking Jillis Bruggeman Penning (2017)